Груб строеж-топ цена!Строителна фирма "Интерио Роял" ООД, София предлага качество на топ цена за груб строеж, а именно:


1.Изкопи с механизация и извозване на земни маси-от 9,0 до 13,0 лв/м3.
2.Изкоп на ръка за оформяне и подравняване на дъното-30,0 лв/м3.
3.Кофраж с включени труд и материали-28,0 лв/м2.
4.Армировка с включени труд и заготвено желязо-1,9 лв/кг.
5.Бетон с включено полагане и вибриране на бетонова смес В25-140,0 лв/м3.
6.Зидарски работи с включен труд и тухли Wienerberger-65,0 лв/м2.
7.Бетонови бордове за плоски покриви-45,0 лв/м.
8.Плоски и наклонени покриви-според индивидуални изисквания посочени в проекта.
9.Подпорни стени и огради-съгласно изискванията и проекта.I.Основни фактори определящи цената на изкоп и груб строеж:

1.Укрепване на изкопи-неразделна част от грубия строеж, особено ако в границите на имота съществува пътна артерия или друга сграда.
2.Водочерпене-наличието на подпочвени води след достигане на дъно изкоп е фактор, който води до усложнения и допълнителни мероприятия по време на всеки груб строеж.
3.Временно строителство и охрана-обикновено никой не се сеща за тях, но да не забравяме, че без да изградим временна ограда и без да осигурим сигурност на обекта, изграждането на перфектен груб строеж е немислимо.
4.Кулокран-спомага за по-бързото изпълнение на груб строеж и цената за наем и монтаж са напълно оправдани.
5.Външни връзки ток и вода-не ги забравяйте защото те са задължение на Възложителя и закъснеете ли с тях, това ще се отрази на стартирането на всеки груб строеж.
6.И накрая-преди стартиране на изкопа за груб строеж, на Строителната фирма трябва да се предоставят одобрени и заверени Технически проекти.


II.Основни мероприятия и фактори свързани с груб строеж на топ цена.
След като получите заверените техническите проекти и изберете строителна фирма изпълнител на вашия груб строеж, идва момента в който Вие като Възложител, ставате пряк участник на процесите свързани с изграждането на мечтаният Ви дом. Ето накратко и първите основни стъпки, които трябва стриктно да се спазват:
1.Трасиране на изкопа-с помощта на геодезисти трябва да се уточни точното местоположение, контура на изкопа, фундаментите и сутеренните стени. Почти всяка строителна фирма разполага със свой геодезист.
2.Първа копка-след подписване на акт №2 за откриване на строителната площадка, тържествено трябва да се разбие бутилка шампанско в кофата на багера с който ще се копае. Счита се, че този кратък, но важен ритуал дава началото на същинската работа по изпълнението на грубия строеж и стротелната фирма мобилизира хора и средства за стартиране на работата.
3.Изкоп за груб строеж-това е следващата важна стъпка, тук не бива да забравяте, че колкото по-прецизно е изкопано тоест спазени са проектните коти и откоси зададени в проекта, толкова цената и разходите свързани с обратни насипи и валиране ще са по-малки.
4.Хидроизолация-след наливането на подложния бетон, под фундаментната плоча трябва да се положат два пласта рулонна хидроизолация. Хидроизолацията се защитава с още един пласт бетон от 10 сантиметра и чак тогава се бетонират фундаментите.Препоръчително е след изпълнението на сутеренните стени, положената хидроизолация под фундаментите да се свърже с хидроизолация във вертикала залепена за стените и по този начин да се образува така наречената вана. Направата на вана е на цена, която не е за пренебрегване, но всяка строителна фирма ще Ви даде гаранция, че няма да проникне подпочвена вода в сутерена Ви.
5.Бетониране на фундаменти-тук са важни две неща:първо-преди наливане се уверете, че армировката е качествено положена и е приета от проектантите и надзора със съответните протоколи и второ-след края на бетонирането не забравяйте, че трябва да почерпите строителните работници за добре свършената работа и за здраве!
6.Дренаж по външния контур-преди да се изпълни обратния насип около сградата, желателно е да се направи дренажна система за аварийно отводняване на ниво долен ръб фундаменти.Това мероприятие е на достъпна цена и ще Ви спести доста главоболия при евентуално компрометиране на ваната от хидроизолация.В София подпочвените води са на дълбочина около 3,5 метра от кота терен.
7.Топлоизолация на сутеренните стени-обикновено се изпълнява с XPS 5 сантиметра, като основните функции са две-пази от студа и защитава хидроизолацията от скъсване при връщането на обратната засипка. Може да се използва и EPS, който е с по-ниска цена, но не е с достатъчно добра плътност.
8.Бетониране при зимни условия-студа е основен враг на всеки груб строеж, при температури под 0 градуса използвайте химически добавки и подгряване на фракцията в бетоновите възли.При температури под -10 градуса не е желателно да се бетонира и не би трябвало да има строителна фирма, която да позволи бетониране при тези температури.
9.Бетониране лятото-оптималните температури за наливане на бетон са от +5 до +25 градуса. Температурите над +30 градуса, в комбинация с ярко слънце и вятър са неблагоприятни за стоманобетоновите плочи при изпълнението на груб строеж.При тези условия трябва да се следи за консистенцията на бетона, тоест да не е разреждан допълнително с вода на обекта и за доброто му вибриране.Желателно е три часа след бетонирането на плочата да се полива с вода през първото денонощие, по този начин се предотвратяват нежелани пукнатини от рязкото съсъхване на бетона.
10.Вибриране на бетона-това е основен процес, който влияе на якостта уплътняването на бетона.Вибрират се всички вертикални елементи, стълбища, греди и плочи на съответните нива. Вибрирането е задължителна част от бетонирането и за него не се търси допълнителна цена.
11.Обратен насип над фундаментната плоча-изпълнява се от трошен камък и се валира на пластове от 20-25 сантиметра. В зоната на обратния насип се изпълнява канализацията на сградата. След като е добре валирано с гипс се очертава трасето на хоризонталната канализационна разводка от дебелостенна PVC тръба и с помощта на минибагер се прави траншеен изкоп. Тръбите се полагат върху подложка от пясъчна възглавница, като се спазва с необходимия наклон от 1 до 2 процента на линеен метър.
12.Армирана настилка над обратния насип-след като канализацията е положена и засипана, желателно е с цел топлоизолиране на пода да се положи 5 сантиметра XPS. На по-висока цена, но за предпочитане е полагането на 10 см XPS.Върху него се разстила найлон и армираща мрежа 20/20 см и след това се налива бетонова настилка, която е с дебелина 10 сантиметра.Груб строеж на достъпна цена само от строителна фирма "Интерио Роял" ООД, София.Ремонт и строителство,ремонт до ключ и строителни услуги на топ цена в София.